Hulp voor kinderen met gedragsproblemen van een professional

Denkt u dat uw kind of een van de kinderen uit uw klas gedragsproblemen heeft? Schakel dan een expert van Trivers in. Zij zijn gevestigd in Roosendaal, Breda en Zevenbergen. Deze praktijk is gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychologie in de breedste zin van het woord. Hier vinden de therapeuten het belangrijk dat ieder kind een persoonlijke aanpak krijgt zodat de beste resultaten worden behaald. Op een flexibele en kleinschalige manier wordt er begonnen aan de therapiesessies. De deskundige therapeuten hebben een beroepsgeheim, alles wat er tijdens het onderzoek of begeleidingstraject plaatsvindt, is zeer vertrouwelijk. U kunt bij Trivers terecht voor deskundige hulp bij kinderen met gedragsproblemen.

Hulp bij kinderen met gedragsproblemen en diverse leesproblemen

Loopt het lezen en schrijven niet zo lekker bij uw kind op school? En heeft u geen idee waardoor dit komt? Dan kunt u Trivers inschakelen om een didactisch onderzoek uit te laten voeren wanneer u hulp bij kinderen met gedragsproblemen wilt krijgen. Deze kan zich richten op technisch en/of begrijpend lezen en spelling en/of grammatica. Uit dit onderzoek zal blijken hoe uw kind leest en schrijft en kan er een niveau bepaald worden. Aan het einde van de test krijgt u praktische begeleidingstips mee zodat u thuis en op school kunt oefenen. Helpen de tips niet? Dan is er altijd een mogelijkheid om een dyslexietest uit te voeren bij uw kind.

Hulp bij kinderen met gedragsproblemen van 6 tot 18 jaar

Zoekt u professionele hulp voor kinderen of jeugd tussen de 6 tot 18 jaar? Kijk dan eens naar de mogelijkheden die het zorgcentrum van Trivers u kan bieden. In dit centrum behandelen ze sociale- , emotionele-, gedrags- en leerproblemen. Voor ieder ‘probleem’ hebben de therapeuten een oplossing op maat. Dit zal soms wel tijd kosten en resultaten worden op langere termijn behaald. Bij gedragsproblemen kunt u bijvoorbeeld denken aan concentratie- en aandachtstoornissen, stoornissen in het autistisch spectrum, ODD en CD.  Ieder gedragsprobleem heeft weer verschillende vormen waardoor het belangrijk is om eerst uitvoerig onderzoek te plegen. Schakelt u Trivers in voor hulp bij kinderen met gedragsproblemen. Zowel in Breda, Roosendaal als Zevenbergen bent u van harte welkom.